Blog

Wees jeugdzorgfraude voor met forecasting

5 minuten
bericht datum
10 Jun, 2022

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 heeft het jeugddomein hevige turbulentie ondergaan. De overgang verliep met veel verwarring en onoverzichtelijkheid, en de constateringen anno 2022 zijn niet mals. Het aantal zorgbehoevende jeugdigen is fors gestegen en de budgetten worden jaar op jaar overschreden. Bovendien geeft het huidige speelveld ruimbaan aan zorgaanbieders om de behandelingsduur te verlengen, wat een flinke hap neemt uit het budget. Ook blijkt het systeem erg fraudegevoelig, met als tot gevolg dat zwaardere casussen die duurdere zorg nodig hebben niet behandeld kunnen worden.

Hoe dicht u het lek? Plannen om met kwaliteitskaders duiding te geven liggen op de plank. Net als ideeën over het waarborgen van kwaliteit, en daarmee efficiëntie. De sleutel is om mogelijk verkeerde doorverwijzingen voor te zijn door met beschikbare informatie inzicht te creëren in het lokale zorglandschap. Waar liggen de krachten en waar de zwaktes? Zo krijgt u grip en vermijdt u risico’s.

Fraudegevoeligheid tast de jeugdzorg aan

Oktober 2021 publiceerde RTL Nieuws de bevindingen van een grootschalig onderzoek. De onderzoeksredactie vond 567 dubieuze zorgbedrijven. “Een bloemlezing”, zo stelde het artikel, gevolgd door een opsomming van de meest opvallende fraudegevallen. Het is tekenend voor het beschadigde imago van de jeugdzorg sinds de decentralisatie.

Een veelheid aan zorgaanbieders schoot als paddenstoelen uit de grond om mee te dingen met de grotere partijen. Een groot deel hiervan is er uiteraard om specifieke jeugdzorg aan te bieden. Toch moet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (vermoedelijke) zorgfraude en zorgverwaarlozing constateren. Eenduidige wetgeving hiertegen ontbreekt. De Wmo 2015 verplicht gemeenten namelijk wel om periodieke heronderzoeken naar toegekende maatvoorzieningen te doen, maar stelt niet hoe vaak die moeten worden gedaan. Het is aan de gemeente om hier zicht op te krijgen.

Het risico bestaat dat uitgaven niet langer te traceren zijn en het zicht op de gemeentelijke subsidies verloren raakt. Zo is er in sommige gevallen wel gedeclareerd, terwijl er geen zorg is geleverd. Waar het geld heengaat is onduidelijk.

Vind hulp in innovatie

Hoe biedt u de fraudeurs in de zorg het hoofd? In de basis is het antwoord: Zorg dat de zorgvraag bij een betrouwbare zorgaanbieder wordt gelegd. Maar wat definieert betrouwbaarheid?

Data alleen is geen inzicht. Net zo min als een enkele anekdotische ervaring. Het is het doelmatig combineren van data en empirische bewijsvoering waarmee u anticipeert op beslissingen. Voor u aan de slag gaat met data is het belangrijk om een visie te formuleren. Wat verwacht u van de lokale zorgaanbieders? Stel de knelpunten vast in het beleid, stel doelen op om deze te verbeteren en stel het beleid bij waar nodig.

Dashboarding en forecasting met OnForm

Niemand kan in de toekomst kijken, maar behaalde prestaties uit het verleden bieden wel inzicht voor de toekomst. Wat daarvoor nodig is, is een overzichtelijk platform met slimme dashboarding en real-time budgetbewaking.

OnForm is een innovatief platform waarop u samen met andere gemeenten, zorgprofessionals en dienstverleners bij elkaar komt. Op dit platform is voor gemeenten direct inzichtelijk of de dienstverleners of zorgprofessionals aan de eisen voldoen. Inzicht in de kwaliteiten, ervaringen en registraties van deze specialisten zijn in één oogopslag te zien. Niet alleen bent u hiermee gegarandeerd van de juiste zorg voor de client, ook weet u zeker dat fraude niet meer plaats kan vinden.

OnForm biedt met het platform real-time forecasting en budgetbewaking. De beschikbare budgetten zijn real-time inzichtelijk en worden gekoppeld aan de juiste zorgaanbieder. Hiermee voorkomt u dat er onnodig kosten worden gemaakt door onjuiste toewijzingen. Uw gemeente bespaart zo 7,1 procent op het totale budget van de Jeugdzorg.

Benieuwd wat OnForm uw gemeente nog meer oplevert? Download dan ons e-book ‘Betere data, betere jeugdzorg‘ of de leaflet ‘Uw specifieke jeugdzorgvraag direct bij de juiste dienstverlener‘.