Blog

Maak data leidend: Besluitvorming in de jeugdzorg

5 minuten
bericht datum
13 Jun, 2022

De decentralisatie in de jeugdzorg houdt zeven jaar na invoering de gemoederen nog flink bezig. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bekostigen en inkopen van zorgproducten en het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Hiervoor kregen ze aanvankelijk veel vrijheid en weinig sturing. Zet de stap naar datagedreven beslissen door data te integreren in de kern van de beleidscyclus. Zo komt financiële beheersbaarheid dichterbij én, wat belangrijker is, bent u beter in staat zorgvragen neer te leggen bij de juiste zorgaanbieder.

Gemeenten genieten de vrijheid om te bepalen welk bekostigingsmodel er wordt gebruikt. Bij de invoering van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn drie bekostigingsmodellen geïntroduceerd door Het Zorginstituut Nederland:

  • Taakgericht bekostigingsmodel
  • Resultaatgericht bekostigingsmodel
  • Inspanningsgericht bekostigingsmodel

Ken de organisatie

Met het taakgerichte model belegt de gemeente de zorg van een bepaalde doelgroep van het zorgbestel bij een aanbieder. Die organisatie ontvangt dan het budget dat daarvoor beschikbaar is gesteld. Er komt een grote verantwoordelijkheid bij de zorgorganisatie te liggen. De gemeente geeft echter een stuk grip weg. Er is geen zicht meer op de wachttijden en de gemeente heeft minder controle op de kwaliteit. De zorginstelling wordt wel gestimuleerd om binnen het budget te blijven werken en om te vernieuwen.

Maak de keuze voor het taakgerichte model wanneer er voldoende kennis is over het aantal zorgbehoevenden en de kwaliteit die de specifieke zorgorganisatie kan leveren. Dit kan niet enkel gebaseerd worden op ervaringen met de instellingen. Het is belangrijk om de keuze met gegevens en inzichten over behandelduur en wachttijden te ondersteunen. Kijk ook naar specialismen en de kwaliteiten van de zorgprofessionals. En dergelijke samenwerking vergt veel vertrouwen, maar nog meer voorspellend inzicht.

Low risk, high reward

Bij een resultaatgerichte of outputgerichte bekostiging maken de gemeente en zorgaanbieder afspraken over de te behalen resultaten en het budget. Er wordt betaald wanneer er resultaat is behaald. De zorgaanbieder neemt ownership over de casus en krijgt voldoende middelen en ruimte om zorg op maat te kunnen leveren. Door de hoge mate van verantwoording is het resultaatgerichte model ideaal om controle te houden op de behandelprocedure. Daarnaast zijn de kosten beheersbaar, vanwege het gebruik van vaste budgetten.

Gebruik data om de juiste zorgaanbieder bij een casus te vinden. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de specialismen, beschikbaarheid en prijzen van zorgaanbieders. Voor een snelle effectieve koppeling moet de zorgprofessional een goede vergelijking kunnen maken. Door alle aanbieders op één platform te verzamelen, wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Weet wat kwaliteit is

Het inspanningsgerichte model is een contractvorm waarbij de gemeente de aanbieder betaalt per uur of dagdeel. Er is niet altijd sprake van een maximaal budget, wat ruimte biedt om duurdere zorg te leveren of de behandelduur onnodig te verlegen.

Financiële monitoring en sturing op kwaliteit zijn cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Het is belangrijk om kwaliteit te definiëren en meetbaar te maken. Maak hierbij gebruik van de beschikbare data. Stel doelen op en deel deze met de behandelaar zodat de verwachtingen duidelijk zijn.

Eén platform voor datagedreven beslissingen

Omschakelen naar datagedreven vergt innovatiekracht. Er zijn veel handreikingen gepubliceerd met het doel gemeentemedewerkers te helpen data-analyses toe te passen. Ze schrijven stapsgewijs voor hoe datasets omgezet kunnen worden naar bruikbare informatie. Hiervoor zijn veel ingewikkelde en tijdrovende stappen nodig.

Echte innovatiekracht schuilt in het selecteren van de juiste tools. Gebruik IT-oplossingen om data inzichtelijk te maken. OnForm biedt een ready-to-use platform om direct met output aan de slag te gaan. Door stuurdata om te zetten in kennis creëert het platform de mogelijkheid om gericht beleid te voeren.

Met OnForm heeft u altijd realtime inzicht in de profielen van zorgprofessionals en weet u zeker dat zorgzoekenden de juiste zorg krijgen. In een overzichtelijk en intuïtief dashboard is het voor u in één oogopslag duidelijk aan welke specialismen, opleidingen en herregistraties de zorgverleners dienen te voldoen. Zo weet u zeker dat uw cliënt altijd wordt gekoppeld aan de juiste hulpverlener en aan de specifieke zorgvraag kan worden voldaan. Koppelingen met SKJ, Nedap, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het CBS zorgen voor actuele herregistraties. En met realtime budgetbewaking en forecasting heeft u altijd inzicht in de in- en uitgaande kosten. OnForm stimuleert efficiënte jeugdzorg door ketensamenwerking.

Benieuwd wat OnForm uw gemeente nog meer oplevert? Download dan ons e-book ‘Betere data, betere jeugdzorg‘ of de leaflet ‘Uw specifieke jeugdzorgvraag direct bij de juiste dienstverlener‘.