Oplossingen: Coördineer de gehele jeugdzorgketen vanuit één platform

Bundel actuele data, informatie en kennis binnen de jeugdzorgketen. Zet dit direct in als sturingsinstrument voor effectieve
jeugdzorg.

?

Stuur op beleidsindicatoren

Filter tussen zorgaanbieders op basis van indicatoren uit het beleid zoals wachttijd en gemiddelde kosten.

OnForm maakt het gemakkelijk om passende zorgaanbieders te vinden via het productenboek. Dit wordt gedaan op basis van zoekcriteria die voortkomen uit beleidsindicatoren. Zo kunt u zorgverleners selecteren op basis van criteria zoals wachttijd, effectiviteit, gemiddelde kosten en meer.

Selectie op basis van behoefte

Koppel de zorgvraag aan de juiste zorgaanbieder. Selecteer op eigenschappen zoals talen en competenties.

Door te focussen op de échte behoeften van de jongere, draagt u bij aan het vinden van de perfecte zorgmatch. Wat als geïntegreerde zorg beschikbaar is binnen één en dezelfde zorginstelling (bijvoorbeeld een angststoornis en ADHD), of als broertjes en zusjes terecht kunnen bij dezelfde zorgverlener die het gezin al goed kent? Dit soort afstemming verbetert de effectiviteit van de zorg.

Combineer databronnen voor effectieve zorg

Dashboards direct ter beschikking, met bronnen als DigiMV, Berichtenverkeer, CBS en meer.

Data-gedreven jeugdzorg wordt een realiteit door gegevens te integreren en automatisch intelligente inzichten te genereren. Verrijk uw kennis en inzichten met data en combineer deze met actuele informatie, bijvoorbeeld uit Berichtenverkeer of DigiMV. Dit stelt u in staat om voorspellende inzichten te benutten en betere keuzes te maken bij het selecteren van de juiste zorg voor de jeugd.

Automatisch signaleren en actie ondernemen

Alerts instellen op alle gegevens. Zodra bepaalde plafonds of waarden worden bereikt, ontvangt u een geautomatiseerde melding.

Met behulp van door u ingestelde notificaties in OnForm kunnen betrokkenen in het proces op de hoogte worden gehouden van veranderingen of het bereiken van specifieke drempelwaarden. Dit maakt een betere sturing mogelijk door zorgaanbieders effectiever te monitoren. Denk hierbij aan openstaande declaraties, oplopende wachttijden, overschrijden van budgetten, en meer. Het levert gemeenten meer grip op in het proces.

Geautomatiseerde inzichten delen

Creëer unieke dashboards en rapportages voor zorgaanbieders of management en deel deze geautomatiseerd

Lever frequenter en gestructureerd inzicht in het proces door automatisch gegenereerde inzichten. Stel bijvoorbeeld KPI’s voor zorgaanbieders op en stuur maandelijkse rapportages naar de juiste contactpersonen. Of identificeer automatisch welke aanbieders effectieve, tijdige en budgetbewuste zorg leveren en welke aanbieders regelmatig de verwachte zorgduur of budgetten overschrijden.

Direct grip op jeugdzorg.

  • Sneller de juiste zorg voor de jeugdige.
  • Ga efficiënter om met zorgbudget en selecteer de meest effectieve zorg.
  • Minder onjuiste en onvoldoende effectieve toewijzingen.
  • Pas betere oplossingen toe die beter aansluiten op de zorgbehoefte.
  • Geen Excel bestanden meer maar beter samenwerken via één platform met actuele data.
  • Neem meer tijd voor complexere situaties.

  Ervaar OnForm zelf en vraag direct een demo aan!