Integraties

De kracht van data en statistieken

OnForm biedt informatie op basis van koppeling met Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met een SKJ-registratie biedt de jeugdprofessional de garantie over de juiste specifieke ervaring, kennis en vaardigheden beschikken om goede hulp te bieden in complexe zorgsituaties. Daarnaast laat de hulpverlener zien, dat hij werkt aan zijn of haar ontwikkeling in de vorm van kennis en opleiding. Daarnaast maakt OnForm gebruik van data en statistieken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze combinatie van data en statistieken wordt gecombineerd binnen één platform. Hierdoor krijgt elke partij inzicht in de registraties, specialismen en opleidingsstatus van de zorgprofessionals en kan de zorg veel efficiënter worden ingericht.

OnForm is onder andere geïntegreerd met:

ijw berichtenverkeer logo v2
ijw berichtenverkeer logo v2