Nieuws

Webinar: Hoe gemeenten in vertrouwen kunnen samenwerken met zorgaanbieders

2 minuten
bericht datum
9 Jan, 2023

Marktwerking is here to stay

Hoe krijgen gemeenten grip op de lokale jeugdzorgmarkt? Samen met gastspreker Rita Verdonk naar de effecten van marktwerking in de jeugdzorg én bespraken we met Bob Kersten van adviesbureau Berenschot de kansen die de markt biedt aan gemeenten om weer te voldoen aan de hoofdtaak van de jeugdzorg: Zorg bieden aan de jeugdigen die dat nodig hebben.

De invoering van de marktwerking verliep roerig en heeft nog niet de resultaten opgeleverd die de overheid voor ogen had. Het is nu zaak voor gemeenten om de touwtjes in handen te nemen. Daarvoor moeten beleidsmedewerkers en contractmanagers kaders stellen waarbinnen jeugdzorgaanbieders in vertrouwen kunnen werken, en gemeenten kunnen monitoren.

Hier hebben we het over gehad:

  • Wat zijn de effecten van de decentralisatie op de kwaliteit van jeugdzorg?
  • Hoe stelt u als gemeente kaders op waarbinnen u en uw jeugdzorgaanbieders succesvol kunnen werken?
  • Wat zijn voordelen van marktwerking en hoe kunnen deze positief ingezet worden?
  • Wat is er nodig om grip te krijgen op de jeugdzorgmarkt?
  • En vooral, hoe kunnen gemeenten beter zorg toewijzen aan de jeugdigen die dat nodig hebben?

Wilt u dit webinar terugkijken? Dat kan via deze pagina.