Blog

Zorgaanbieders hebben het vertrouwen van gemeenten nodig om te presteren

4
bericht datum
8 Dec, 2022

“De klik tussen jeugdige en hulpverlener is de best voorspellende variabele voor een succesvol hulpverleningstraject.” Met die uitspraak riep Maaike van der Aar, Bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, op tot meer samenwerking en keuzevrijheid in de jeugdzorg. Zo’n klik lijkt een subjectief begrip, maar het zoeken van de juiste jeugdzorgprofessional bij de casus kent ook objectieve kanten die kwantificeerbaar en feitelijk zijn. Innovatie maakt die objectiviteit beschikbaar.

Zet data in om de zorgaanbieder zo goed mogelijk te ondersteunen. Data over wat een zorgaanbieder of individuele behandelaar (niet) kan, zorgt voor de juiste zorg op het juiste moment. Een systeem dat een medewerker, op basis van data, ondersteunt bij het koppelen van een zorgvraag aan de juiste zorgaanbieder kan iedereen veel tijd besparen.

Eilandjescultuur

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg staan gemeenten en jeugdzorgorganisaties onder enorme druk. Er is te weinig geld beschikbaar en het personeelstekort loopt op, terwijl commerciële organisaties grote winsten boeken en gevallen van zorgfraude regelmatig het nieuws halen. Ondertussen wordt er naar de gemeenten gekeken om grip op de situatie te krijgen.
Ook hulpverleners lopen vast in het systeem. De constante prestatiedruk vanuit werkgevers om omzet te draaien en de hevige kritiek vanuit de media en maatschappij maken werken in de jeugdzorg onaantrekkelijk, met als gevolg dat personeelstekorten oplopen. Met name in de zware jeugdzorg.
Jeugdzorgaanbieders willen maatwerk leveren. Op de werkvloer staat het belang van het kind of de jongere centraal. Maar als de cliënten die u ze stuurt niet passen bij hun competenties en specialisaties, is dat voor hen net zo frustrerend als voor de gemeente en de cliënt.

Dus wordt er gekeken naar het kabinet. De budgetten moeten groter, de regelzucht minder en de kaders duidelijker. Logisch, want de nood is groot en de decentralisatie is de oorzaak van veel van de problemen. Toch is het nodig om zelf de touwtjes in handen te nemen en de afstand tussen gemeente, zorgaanbieders en cliënten te dichten.

Kaderen, vertrouwen, monitoren

Hoe pakken gemeenten de controle terug? De belangrijkste taak voor beleidsmedewerkers is om de kaders vast te stellen waarbinnen jeugdzorgaanbieders hun expertise uitvoeren. Zo kunnen contractmanagers en zorgconsulenten beslissingen gaan nemen op basis van echte, actuele data over zorgaanbieders. Dat betekent dat de data moeten verhuizen uit de dashboards naar de daadwerkelijke werkomgeving van betrokken gemeentemedewerkers.

Het betekent ook dat relaties tussen zorgaanbieders en gemeente veranderen. Door data over kosten en kwaliteit te integreren in het toewijzings- en evaluatieproces, gaat het werk voortaan naar de aanbieders die het beste werk leveren en de meest geschikte kwalificaties hebben. Er kan met vertrouwen worden samengewerkt, omdat alle informatie altijd beschikbaar is.

Een antwoord op iedere unieke zorgvraag

Wie profiteert er het meest van een betere match tussen zorg en cliënt en kortere wachttijden? De cliënt zelf. OnForm zorgt ervoor dat alle cijfers en gegevens over de competenties van een zorgaanbieder, inclusief SKJ-registraties, in één oogopslag toegankelijk zijn. Uw systemen zijn direct gekoppeld met alle zorgaanbieders. Dan verdwijnt de willekeur uit het toewijzingsproces en kan de zorgconsulent de beste zorg zoeken voor iedere individuele cliënt.

Effectiviteit en kwaliteit van zorg zijn dus een mes dat aan twee kanten snijdt: de kosten dalen en de cliënt wordt beter geholpen. Betere procesondersteuning en meer inzicht betekent ook dat medewerkers minder zoekwerk hebben en minder aan de telefoon zitten. Dat maakt tijd vrij om echt met aandacht naar het dossier te kijken.

Effectiviteit en kwaliteit

Informatie is op ieder moment beschikbaar, zodat u de casussen kunt monitoren en bijsturen waar dat nodig is. Duurt een behandelduur langer dan gemiddeld? Dan kijkt u met de zorgaanbieder waar dat door komt. U houdt grip op de casussen die aan u zijn toevertrouwd.

Effectiviteit en kwaliteit van zorg zijn dus een mes dat aan twee kanten snijdt: de kosten dalen en de cliënt wordt beter geholpen. Betere procesondersteuning en meer inzicht betekent ook dat medewerkers minder zoekwerk hebben en minder aan de telefoon zitten. Dat maakt tijd vrij om echt met aandacht naar het dossier te kijken.

Pak de controle terug

Een van de belangrijke aanstichters van de uitdagingen in de jeugdzorg is de invoering van marktwerking. Daarmee werd het speelveld volledig opengegooid en werden er foute prikkels toegevoegd aan het systeem. Het goede nieuws: die marktwerking kan ook de andere kant op werken. Lees hoe u als gemeente de controle terug kunt pakken in onze whitepaper.