Blog

Grip op de jeugdzorgmarkt begint bij innovatie

5 minuten
bericht datum
16 Jun, 2022

De zorgen rond de jeugdzorg zijn bekend en stapelen zich op. De marktwerking werd in 2015 gepresenteerd als een oplossing tegen de destijds al hoge kosten. Met gezonde concurrentie en een bedrijfsmatig, lokaal inkoopproces zou er bespaard worden op de totaalkosten. Er werden zelfs ambitieuze bezuinigingen voorgeschoteld. Gemeenten zouden deze verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Het pakte anders uit dan gehoopt. De transitie verliep roerig en de problemen kwamen geleidelijk aan het oppervlak. Gevallen van slechte behandeltrajecten, personeelstekorten oplopende kosten en lange wachttijden zijn het gevolg van het marktdenken. Het zijn symptomen van een systeem dat ziek is. De stap naar erkenning is gezet. Nu kunnen we werken aan grip.

De markt is uit balans

Marktwerking is in de eerste plaats een economisch principe. Door vrije concurrentie van producten of diensten komt een evenwichtsprijs tot stand, wanneer er een gegeven verhouding bestaat tussen vraag en aanbod. Die verhouding tussen vraag en aanbod is een voorwaarde, en geen gegeven.

Balans is ver te zoeken. In de eerste plaats doordat het aantal zorgbehoevende jongeren fors is toegenomen. Daarnaast is de aard van de zorg vaak niet vergelijkbaar. Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dan is er nog globaal onderscheid te maken in de zwaarte van zorg. En hoe zwaarder de zorg, hoe hoger de kosten. Met als gevolg dat lichte jeugdzorg winstgevend is voor zorgaanbieders, terwijl het stelsel voor de zware gevallen niet werkt. De extreem dure specialistische zorg delft het onderspit en de kwaliteitsvraag raakt op een zijspoor. Door tekorten in budget en personeel zijn veel kinderen in de gesloten jeugdzorg beland.

Hoe nu verder?

Nu ook het kabinet, middels de Kamerbrief over visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervorming van 13 mei 2022, heeft erkend dat een teveel aan marktwerking schadelijk is, moet er gekeken worden naar de toekomst. Dat begint bij grip terugpakken op de markt.

De oplossing wordt gezocht in hervormingen. Meer aandacht voor de meest kwetsbare gevallen, meer samenwerking en preventie en een betere duiding van kwaliteit. De middelen zijn kennisdeling en innovatie.

Het complete plaatje

In een versnipperd zorglandschap is overzicht van groot belang. Niet alleen om prestaties te meten en te anticiperen op foute beslissingen, maar juist om fouten voor te zijn. Een contractmanager heeft vaak honderden aanbieders onder contract. Er is beperkt overzicht in de zorgproducten die worden aangeboden en in de kwaliteit, specialismen en kosten van de zorgaanbieders. De beschikbare databronnen, zoals het SKJ-register en het CBS, moeten op zo’n manier worden ingezet dat er keuzes gemaakt kunnen worden. De gegevens over wachttijden, prijzen en kwaliteit moeten het besluitproces ondersteunen.

“Datagedreven” is een toverwoord binnen veel organisaties. Sturen op data is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe creëer je wezenlijk inzicht? Het platform OnForm is gemaakt om aan deze behoefte te voldoen. Het combineert stuurgegevens en maakt deze visueel in eenduidige informatie. Het maakt het eenvoudiger om antwoord te geven op de vraag “welke zorgaanbieder past bij deze casus?” Hiermee grijpt u terug op de essentie van de jeugdzorg. De juiste zorgverlener vinden bij een specifieke zorgvraag. Zo krijgen cliënten de zorg die ze verdienen.

OnForm ondersteunt het beantwoorden van iedere unieke zorgvraag. Op overzichtelijke dashboards heeft u real-time inzicht in de specialismen, opleidingen en herregistraties van betrokken zorgverleners. U bent altijd op de hoogte van de actuele opleidingsstatus van zorgprofessionals dankzij koppelingen met Nedap, SKJ, het CBS en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiernaast worden prestaties en ervaringen meetbaar en inzichtelijk gemaakt.

Iedere zorgvraag is uniek

Iedere zorgbehoevende jongere verdient het om met aandacht behandeld te worden. Van het begin tot het einde. Daarom moet het traject van iedere cliënt nauwkeurig worden gemonitord. Hoe lang duurt het en welke doelen worden gehaald? Er is daarom behoefte aan goede monitoring en evaluatie.

OnForm biedt real-time forecasting en budgetbewaking. De beschikbare budgetten zijn real-time inzichtelijk. Hiermee voorkomt u dat er onnodig kosten worden gemaakt door onjuiste toewijzingen. Daarmee bespaart uw gemeente 7,1 procent op het totale budget van de Jeugdzorg.

Benieuwd wat OnForm uw gemeente nog meer oplevert? Download dan ons e-book ‘Betere data, betere jeugdzorg‘ of de leaflet ‘Uw specifieke jeugdzorgvraag direct bij de juiste dienstverlener‘.