Blog

Hoe OnForm samenwerking in de regio faciliteert

4 minuten
bericht datum
23 May, 2023

“Jeugdzorg wordt fundamenteel verbeterd”, is laatst aangekondigd in de media. Staatssecretaris Maarten van Ooijen geeft aan dat er een grote stap wordt gezet naar snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Door de toegenomen druk staan jongeren die complexe problemen hebben veel te lang op wachtlijsten. Door onder andere meer samen te werken binnen de regio, is de bedoeling dat jongeren sneller geholpen kunnen worden.

Als we ons richten op het structureren en implementeren van beleid voor jeugdzorg van gemeenten, en tegelijkertijd meer tijd willen vrijmaken voor complexere en specialistische zorgvraag, is OnForm een waardevol hulpmiddel. We hebben immers hetzelfde doel: de jeugdige die zorg nodig heeft zo snel en effectief mogelijk voorzien van kwalitatieve zorg.

Met OnForm kunnen we de volgende benaderingen hanteren:

Stroomlijnen van reguliere zorg

OnForm kan gemeenten helpen bij het structureren en efficiënt organiseren van reguliere jeugdzorg. Het platform kan gebruikt worden om zorgaanvragen te ontvangen, te beoordelen en te prioriteren op basis van de vastgestelde richtlijnen. Door middel van geautomatiseerde processen en workflows vermindert OnForm de administratieve lasten en zorgt ervoor dat de benodigde zorg sneller kan worden ingezet.

Verbeterde communicatie

OnForm biedt een veilig en gestructureerd communicatiekanaal tussen verschillende betrokken partijen in de jeugdzorg, zoals gemeentelijke medewerkers, zorgaanbieders, ouders en kinderen. Dit resulteert in een betere samenwerking binnen de gemeente maar ook daarbuiten in de regio, snellere informatie-uitwisseling en een verbeterde afstemming van de zorg.

Coördinatie van specialistische zorg

OnForm kan ook ingezet worden om de coördinatie van specialistische zorg te verbeteren. Het platform kan gebruikt worden om zorgplannen op te stellen, verschillende zorgverleners te selecteren en de voortgang van behandelingen te monitoren. Hierdoor kunnen gemeenten de beschikbare tijd voor specialistische zorg optimaliseren en ervoor zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment wordt geleverd.

Data-analyse en monitoring

OnForm biedt mogelijkheden voor het vastleggen en analyseren van gegevens over de jeugdzorg. Door relevante data te verzamelen en te analyseren, kunnen gemeenten inzicht krijgen in de effectiviteit van het beleid, de prestaties van zorgaanbieders en de behoeften van kinderen en gezinnen. Dit stelt gemeenten in staat om beleidsbeslissingen te onderbouwen en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Door OnForm te gebruiken, kunnen gemeenten dus de reguliere Jeugdzorg beter structureren en coördineren. Door te kiezen voor zorgaanbieders binnen de regio waarbij kortere wachttijden zijn, wordt de jeugdige sneller geholpen en blijft er meer tijd over voor specialistische zorg. Het platform ondersteunt een efficiënte communicatie en helpt bij het verzamelen en analyseren van gegevens, wat bijdraagt aan een evidence-based beleid en een effectievere inzet van middelen in de jeugdzorg.

Meer weten? Lees ons whitepaper Betere data, betere jeugdzorg voor meer informatie over OnForm.