Blog

Robert Borkes: Hoe kwaliteit van jeugdzorg de publieke waarde beïnvloedt

5 minuten
bericht datum
17 May, 2023

Als gemeente heeft u een belangrijke rol bij het bieden van kwalitatief goede jeugdzorg. U bent namelijk verantwoordelijk voor het inkopen van zorg bij zorgaanbieders en het vaststellen van het beleid op het gebied van jeugdzorg. Hierbij is het van belang dat u zich richt op de behoeften van de jeugdigen en hun gezinnen en daarbij rekening houdt met het beschikbare budget. Een goede afstemming tussen uw gemeente en zorgaanbieders is daarom essentieel.

We spreken met Robert Borkes, Strategisch kennispartner en betrokken bij Publieke waardecreatie en goed openbaar bestuur waarover hij publiceert op www.publiekewaardecreatie.nl.

Zorg beter aan laten sluiten bij de behoeften

Robert stelt: “De kwaliteit van de jeugdzorg heeft invloed op de publieke waarde, zoals het delen van uitkomsten, hoe burgers het vertrouwen in de aanpak van jeugdzorg waarderen, de reputatie van de gemeenten bij de media, de zichtbaarheid en de invloed op relaties”.

Hij vervolgt: “Een goede kwaliteit van de zorg draagt namelijk bij aan een hogere publieke waarde, omdat de zorg beter aansluit bij de behoeften van de jeugdigen en hun gezinnen. Een slechte kwaliteit van de zorg kan leiden tot ontevredenheid bij de betrokkenen en kan ook leiden tot hogere kosten, omdat de zorg dan niet effectief is. En dat heeft uiteindelijk weer een negatieve invloed op de publieke waarde.”

Om de waarde positief te beïnvloeden, is het een keuze om hierop te anticiperen via het beleid van de gemeente.

Robert: “Helaas zien we vaak dat het op directieniveau bepaald beleid niet effectief wordt omgezet naar het uitvoeringsniveau van de organisatie. Ik vind dat een gemiste kans”.

Jeugdzorg maakt hier onderdeel van uit.

Een specifieke oplossing hiervoor is om OnForm in te zetten. Daarmee krijgen de uitvoerende afdelingen van de gemeente de middelen om effectiviteit van Jeugdzorg te vergroten door te filteren op indicatoren vanuit het beleid. Hiermee kan veel gerichter op het verbeteren van beleidsresultaten worden gestuurd.

Actuele en relevante data vereenvoudigen het toewijzen van de beste zorg

OnForm is een digitaal platform dat u helpt om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren. Het platform maakt data geïntegreerd beschikbaar vanuit diverse relevante en actuele bronnen zoals iJW en het CBS om de juiste zorg te selecteren die het meest effectief is voor de jeugdige.

Dit kan door in het productenboek van OnForm te filteren op de indicatoren die in uw beleid zijn vastgelegd. Hiermee kan op basis van de persoonlijke situatie van de zorgbehoevende de meest geschikte zorgaanbieder worden geselecteerd, wat de kwaliteit en effectiviteit ten goede komt. Bovendien bespaart het kostbare tijd die beter ingezet kan worden voor complexere situaties.

Krijg inzicht en grip op jeugdzorg

Naast dat u zich blijft richten op de behoeften van de jeugdigen en hun gezinnen houdt u uiteraard ook rekening met de beschikbare budgetten. Hierdoor gaat u ook verantwoord om met publieke middelen. Door het gebruik van OnForm krijgt u meer inzicht in de tarieven van verschillende behandelingen van de zorgaanbieders en levert het u meer grip op jeugdzorg op. Zo kan de kwaliteit van de jeugdzorg worden verbeterd en kan er een hogere publieke waarde worden gerealiseerd.

Publieke waarde vergroten

Een gemeente haalt resultaten ten behoeve van de samenleving en wordt het liefst gewaardeerd met minimaal een 8.

Robert Borkes: “De publieke waarde wordt gevoed door resultaten en communicatie. Door de kwaliteit van Jeugdzorg te vergroten en meer grip te krijgen door betere en effectievere zorg aan te bieden, wordt de publieke waarde positief beïnvloed en het vertrouwen in het beleid van Jeugdzorg van de gemeente vergroot.“

Door gebruik te maken van OnForm kunnen uw gemeente en de zorgaanbieders waarmee u werkt, beter op elkaar worden afgestemd en wordt er meer focus gelegd op het bieden van kwalitatief goede zorg. Dit helpt niet alleen de jeugdige die zorg nodig heeft, maar draagt ook bij aan het beter effectueren van het beleid van uw gemeente. Zo kan de jeugdzorg bijdragen aan een hogere publieke waarde en kunnen de behoeften van jeugdigen en hun gezinnen beter worden vervuld.

Wilt u meer informatie? Plan dan een vrijblijvende demonstratie in onze agenda, waarin we u persoonlijk meer vertellen en u laten zien welke voordelen OnForm biedt.