Blog

Terugblik webinar ‘Doorkijk Hervormingsagenda Jeugd’ en innovatie. 

4 minuten
bericht datum
16 Jan, 2024

Efficiëntie en samenwerking met OnForm.

In het webinar dat wij onlangs organiseerden voor gemeenten, hebben we met de experts van publiekewaardecreatie.nl, Onform en met Sharon Stellaard een doorkijk van de Hervormingsagenda Jeugd gedaan. Welke onderwerpen springen er écht uit als het gaat om daadwerkelijke uitvoering? Welke stappen zijn er te maken om Jeugdzorg nu écht efficiënter en effectiever te laten verlopen voor gemeenten?

Uitdagingen in de jeugdzorg en de rol van hervorming

In de complexe wereld van jeugdzorg staan gemeenten voor aanzienlijke uitdagingen: lange wachtlijsten, tekorten aan medewerkers, en onvoldoende tijd voor cliënten om goede zorg te geven. In het webinar dat OnForm onlangs organiseerde, benadrukte Paul van der Velde, een expert van Publiekewaardecreatie.nl, de noodzaak van hervorming binnen de jeugdzorg.

“Er is een uitdaging binnen alle actoren om de hervormingsagenda zoals die nu voorligt, nog handen en voeten te geven” – Paul van der Velde.

Efficiënt toewijzingsproces: een noodzaak voor gemeenten

Voor gemeenten is het cruciaal om het toewijzingsproces van jeugdzorg efficiënter in te richten. Dit is niet alleen een kwestie van kostenbesparing, maar vooral van het sneller en adequater bieden van de benodigde zorg aan jeugdigen. Een datagedreven aanpak, zoals geboden door het platform van OnForm, kan hierin een sleutelrol spelen. Door data te verzamelen, te analyseren en geïntegreerd beschikbaar te stellen, kunnen gemeenten beter inzicht krijgen in de behoeften en sneller reageren op veranderende situaties.

OnForm: faciliteren van regionale samenwerking en datamanagement

Het platform van OnForm speelt een cruciale rol in deze nieuwe aanpak. Het stelt gemeenten in staat om niet alleen relevante data vanuit bijvoorbeeld iJw-berichtenverkeer, SKJ en CBS en hun eigen data efficiënt te beheren, maar ook om samen te werken met andere gemeenten en zorgaanbieders in de regio. Deze regionale samenwerking is essentieel om de jeugdzorg als een coherent en geïntegreerd systeem te laten functioneren. Door informatie en middelen te delen, kunnen gemeenten de zorg voor jeugdigen optimaliseren en sneller reageren op hun behoeften.

Het belang van een kritische en datagedreven aanpak

Sharon Stellaard, Bestuurswetenschapper, onderzoeker en toezichthouder, en al meer dan 15 jaar betrokken bij jeugdzorgbeleid, merkte treffend op: “We moeten kritischer kijken op welk spoor we zitten.” Dit onderstreept het belang van een datagedreven aanpak en regionale samenwerking. Door gebruik te maken van platforms zoals OnForm, kunnen gemeenten de jeugdzorg transformeren naar een systeem dat niet alleen efficiënter is, maar ook meer afgestemd op de werkelijke behoeften van de jeugd.

Conclusie: een nieuwe richting voor jeugdzorg

Innovatie en datagedreven werken zijn niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk om de jeugdzorg te hervormen en te verbeteren. Het is tijd voor gemeenten om de traditionele benaderingen los te laten en een nieuwe weg in te slaan, een weg die leidt naar betere zorg voor onze jeugd, een efficiënter toewijzingsproces en sterkere regionale samenwerking. OnForm vervult deze behoeften en noodzaak met het datagedreven platform.