Blog

AI in de Jeugdzorg. Een goed idee?

4 minuten
bericht datum
1 Mar, 2024

AI in de Jeugdzorg. Een goed idee?  

Bent u ook nieuwsgierig hoe technologische vooruitgang, met name de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), een steeds grotere rol speelt in het verbeteren van zorgprocessen en -uitkomsten? En wat dit bijdraagt aan de verbetering en effectiviteit van zorg? Deze vooruitgang speelt een cruciale rol in het effectiever maken van de zorg. Echter, naarmate AI-systemen meer taken overnemen die traditioneel door mensen werden uitgevoerd, groeit ook de bezorgdheid over het verlies van het menselijke aspect in de zorg. Specifiek voor jeugdzorg speelt deze bezorgdheid misschien nog wel meer, aangezien dit over de kwetsbare jeugd gaat.  

Deze blog legt u uit hoe AI op de juiste manier kan worden ingezet in de jeugdzorg zonder het essentiële menselijke contact en de empathie die cruciaal zijn voor effectieve zorg te verwaarlozen. 

 

De opkomst van AI in de jeugdzorg 

AI-technologieën bieden ongekende mogelijkheden voor de jeugdzorg. Van het analyseren van grote hoeveelheden data om risico’s vroegtijdig te identificeren tot het personaliseren van zorgplannen voor individuele behoeften, AI kan de efficiëntie en effectiviteit van zorgverlening aanzienlijk verbeteren. Systemen kunnen bijvoorbeeld patronen herkennen in gedrag of welzijn die voor menselijke zorgverleners moeilijk te detecteren zijn, waardoor snellere en nauwkeurigere interventies mogelijk worden. 

 

Het belang van het menselijke aspect 

Ondanks de voordelen van AI, is het cruciaal om te erkennen dat jeugdzorg diep menselijke interacties vereist. De relatie tussen zorgverleners en jongeren is gebaseerd op vertrouwen, empathie en begrip – kwaliteiten die (nog) niet door machines kunnen worden gerepliceerd. Het menselijke aspect speelt een sleutelrol in het herstel en de ontwikkeling van jongeren, waarbij persoonlijke aandacht en emotionele steun essentieel zijn. 

 

Het sociaal wenselijke aspect van AI in de jeugdzorg 

De integratie van AI in de jeugdzorg roept vragen op over sociale wenselijkheid. Het is belangrijk dat de inzet van AI niet alleen technologisch geavanceerd is, maar ook ethisch verantwoord en sociaal geaccepteerd. Dit betekent dat AI-systemen ontworpen moeten worden met een focus op aanvulling in plaats van vervanging van menselijke zorgverleners. Door AI te gebruiken als een hulpmiddel dat zorgverleners ondersteunt, kan de kwaliteit van de zorg verbeteren zonder afbreuk te doen aan het menselijke contact. 

 

Voorbeelden van succesvolle integraties 

Er zijn al succesvolle voorbeelden van hoe AI het menselijke aspect in de jeugdzorg kan versterken. Zo kunnen AI-gestuurde analyses zorgverleners helpen bij het identificeren van jongeren die extra aandacht nodig hebben, waardoor zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan persoonlijke interactie. Daarnaast kan AI administratieve taken overnemen, waardoor zorgprofessionals meer tijd overhouden voor direct contact met jongeren. 

 

Uitdagingen en overwegingen 

De integratie van AI in de jeugdzorg brengt ook uitdagingen met zich mee. Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijke zorgen, evenals de noodzaak om bias in AI-systemen te voorkomen. Bovendien is het essentieel om zorgverleners te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van AI, zodat technologieën worden ontworpen die echt aanvullend zijn aan hun werk. 

 

Hoe OnForm AI toepast 

Met het datagedreven platform van OnForm, zetten we AI in om het toewijzingsproces te verbeteren en een snellere, effectieve zorg voor te stellen op basis van actuele, bijna real-time data. Op basis van historische data kunnen wij wachttijd in een bepaalde periode voorspellen, en daarop anticiperen. OnForm doet suggesties aan de zorgconsulent van uw gemeente, om de jeugdige de beste zorg met de kortste wachttijd te bieden. Er vindt geen profiling plaats met als resultaat dat elke zorgverlener met de juiste competenties wordt voorgesteld die de jeugdige echt kan helpen.  

OnForm helpt met AI door per product te kunnen voorspellen wat de wachttijd is rondom of in een vakantieperiode of bijvoorbeeld carnaval, wat een grote regionale impact heeft op de beschikbaarheid. Een ander voorbeeld is hoe AI technologie van OnForm kan voorspellen dat als product X wordt aangeboden, er meestal product Y erachteraan komt. Of dat X+Y meestal negatief afsluit en niet effectief werkt, maar wél als product Z wordt toegepast en hoeveel behandelingen er dan nodig zijn. Daarop wordt dan de meest geschikte zorgverlener met de kortste wachttijd voorgesteld. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de jeugdprofessional.  

 

Conclusie

AI biedt aanzienlijke mogelijkheden om de jeugdzorg te verbeteren, maar het is van cruciaal belang dat deze technologieën worden ingezet op een manier die het menselijke aspect versterkt in plaats van vervangt. Door zorgvuldig de balans te vinden tussen technologische innovatie en menselijke interactie, kunnen we een toekomst van de jeugdzorg creëren die zowel efficiënt als empathisch is. OnForm helpt de jeugdzorgconsulent van uw gemeente daarbij om sneller effectievere jeugdzorg te kunnen selecteren en toe te wijzen die de jeugdige die nú zorg nodig heeft, snel te helpen.