Blog

Hoe kan uw gemeente de complexe jeugdzorg aan?

4 minuten
bericht datum
13 Nov, 2023

Complexiteit in jeugdzorg is een uitdaging waar gemeenten regelmatig mee te maken krijgen. Maar, dankzij innovatieve ontwikkelingen zoals het intelligente platform van OnForm, gecombineerd met een toenemende kennisbasis, ontstaan er vernieuwende benaderingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

In deze blog verkennen we wat complexe jeugdhulp precies inhoudt, identificeren we de kernuitdagingen binnen het veld, en onderzoeken we de cruciale rol die data speelt in het transformeren van de jeugdzorg en de belofte die het inhoudt voor een betere ondersteuning van onze jeugd.

Wat is Complexe Jeugdhulp?

Complexiteit in jeugdhulp ontstaat wanneer:

 • Er sprake is van meervoudige problematiek bij een jongere.
 • Er meerdere hulpverlenende instanties betrokken zijn, waardoor coördinatie en afstemming een uitdaging wordt.
 • Er een gebrek is aan passende en tijdige zorgverlening, waardoor de situatie verergert.
 • Ouders of verzorgers onvoldoende in staat zijn om de benodigde ondersteuning te bieden.

Het nji, Nederlands Jeugdinstituut, publiceerde hier eerder over, met name over de cijfers over gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

6 uitdagingen in complexe Jeugdzorg

Enkele van de kernuitdagingen in de complexe jeugdzorg zijn:

 1. Onvoldoende vroegsignalering:
  Het niet tijdig herkennen van tekenen van escalatie of verergering.
 2. Fragmentatie van zorg:
  Meerdere instanties zijn betrokken zonder centrale coördinatie.
 3. Mismatch van zorgverlening:
  Het niet kunnen bieden van de juiste zorg op het juiste moment.
 4. Ontbreken van regionale samenwerking:
  Effectieve zorg buiten de gemeentegrenzen wordt niet benut.
 5. Ouderlijke betrokkenheid:
  Onvermogen van ouders om effectief bij te dragen aan het zorgproces.
 6. Financiële en beleidsmatige beperkingen:
  Beperkingen op gemeentelijk niveau kunnen de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg beïnvloeden.

De rol van relevante data

Met tools zoals het OnForm-platform kan actuele en relevante data real-time en geïntegreerd beschikbaar worden gesteld, wat meerdere voordelen biedt:

 1. Vroegsignalering: Door het analyseren van data kunnen risicofactoren en patronen vroegtijdig worden geïdentificeerd. Bekijk een voorbeeld van de functionaliteit van OnForm voor voorspellende inzichten te benutten.
 2. Effectieve coördinatie: Inzicht in welke instanties betrokken zijn en wat hun zorgverlening is, welke beschikbaarheid, effectiviteit en kwaliteit zij bieden, helpt bij het stroomlijnen van het toewijzingsproces. Bekijk een voorbeeld van de functionaliteit van OnForm selectie op basis van behoefte.
 3. Gepersonaliseerde zorg: Door de data vanuit onder andere iJw, SKJ en CBS en de eigen gemeente in OnForm te integreren, kan specifieke, op maat gemaakte hulp sneller worden geboden, bijvoorbeeld door geïntegreerde zorg te selecteren, broertjes en zusjes binnen een gezin aan dezelfde zorgaanbieder te koppelen, of een zorgaanbieder die de moedertaal van de jeugdige spreekt, te selecteren.

Verbeteren inzicht met data en monitoring

Volgens Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het Ministerie van VWS en de Hervormingsagenda Jeugd is er een consensus over de noodzaak om data te gebruiken bij het aanpakken van complexe jeugdzorg. (bron: website igj) en is dit ook vastgelegd in de Hervormingsagenda (paragraaf 2.8 pag. 50). Het vermogen om slimme verbanden te leggen tussen verschillende datapunten kan het verschil betekenen tussen tijdige en effectieve zorgverlening en escalatie.

Conclusie

Voor gemeenten die streven naar effectievere jeugdhulp en dit met de Hervormingsagenda ook concreet moeten gaan maken, is het essentieel om te investeren in geavanceerde databeheertools zoals OnForm. Door een beter begrip van de complexiteit van jeugdhulp en het gebruik van relevante data, kunnen we jongeren beter ondersteunen en ze de hulp bieden die ze echt nodig hebben.

Functionarissen binnen uw gemeente die zich inzetten voor het beleid en het verbeteren van jeugdzorg, nodigen wij uit om OnForm grondiger te verkennen. Wij moedigen het aan om een demonstratie aan te vragen en de overgang te initiëren naar een meer effectieve, data-gedreven aanpak in de jeugdzorg.

Deze aanpak stelt ons in staat om complexe situaties proactief te identificeren en te verminderen.