Blog

De rol van realtime data in de transformatie van jeugdzorgbeheer

6 minuten
bericht datum
29 Aug, 2023

In de technologisch voortstuwende wereld van vandaag speelt data een cruciale rol. De toegang tot realtime data, gecombineerd met een groeiend begrip van datagestuurd beheer, heeft de potentie de zorg voor jongeren aanzienlijk te verbeteren.

De evolutie van jeugdzorg en de verantwoordelijkheid van gemeenten

Sinds 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. Deze overdracht bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, van financiering tot coördinatie en kwaliteitswaarborging. De juiste beslissingen nemen in een gedecentraliseerd systeem vereist accurate, actuele informatie, een facet waar de Hervormingsagenda Jeugdzorg nadrukkelijk op inzet.

De huidige staat van datagebruik in jeugdzorg volgens de Hervormingsagenda

Onvoldoende inzicht en beschikbaarheid van bruikbare data belemmert de effectiviteit van jeugdzorg. Voorbeelden zoals overbodige doorverwijzingen, niet over de gemeentegrenzen heen kunnen kijken om tot passende en effectieve zorg te komen en uithuisplaatsing zijn de trieste gevolgen, die helaas te vaak voorkomen. Gemeenten zijn vaak niet in staat om de zorgvraag die jeugdigen écht nodig hebben, goed te interpreteren en hierop passende zorg in te schakelen. De Hervormingsagenda Jeugdzorg belicht de urgente behoefte om deze knelpunten aan te pakken.

Toekomstige aanpak volgens de Hervormingsagenda

De Hervormingsagenda Jeugd onderstreept de overgang naar een datagedreven stelsel en legt de nadruk op:

  • Efficiënt gebruik en hergebruik van data over aspecten zoals wachttijden en zorgpaden.
  • Het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van data en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal.
  • Het waarborgen van een centrale, integrale data-infrastructuur.
  • Het aanpakken van knelpunten in datakwaliteit, zoals het uniformeren van zorgproductcodes.
  • Het integreren van diverse databronnen voor een holistische blik op de jeugdzorg.

De 5 redenen om realtime data te omarmen in de jeugdzorg

Gemeenten zijn erbij gebaat als data die zij zelf beschikbaar hebben, aangevuld met data vanuit externe bronnen, het toewijzingsproces veel transparanter en efficiënter maakt. Met bestaande dashboards en verouderde werkmethoden, wordt niet tot nauwelijks gebruik gemaakt van de voordelen die marktwerking kan bieden in de Jeugdzorgketen. Door dynamische data toe te voegen aan de selectietooling voor toewijzers, wordt kwaliteit pas écht zichtbaar en concreet.

Realtime data is dat waar we aan gewend zijn met onze smartphones, maar ook hoe de maatschappij en organisaties werken en hoe we met elkaar communiceren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat jeugdzorg dit nog niet inzet. Of liever gezegd: hoe de jeugdige hier niet van profiteert en hier nadeel van ondervindt.

1. Efficiëntere zorgpaden

Door directe toegang tot gegevens kunnen toewijzers bij gemeenten zorgpaden sneller aanpassen aan de behoeften van de jeugdigen. Dit betekent dat zorgverleners beter kunnen inspelen op veranderende situaties en dat jeugdigen sneller de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben.

2. Proactieve zorg

Met realtime data-analyse hebben gemeenten de mogelijkheid om problemen te voorzien. Dit stelt hen in staat om proactief te handelen voordat situaties escaleren.

3. Betere samenwerking

Verschillende stakeholders, zoals zorgverleners, gemeenten en andere betrokken partijen, kunnen gegevens in realtime delen. Dit resulteert in een verbeterde samenwerking en betere uitkomsten voor de jeugdigen.

4. Optimalisatie van middelen

Realtime data helpt bij het identificeren van over- of onderbenutting van bronnen. Dit kan leiden tot een betere budgettoewijzing en zorgt ervoor dat middelen effectief worden ingezet. Gemeenten kunnen hierdoor besparen op onnodige kosten en investeren in gebieden die de grootste impact hebben op de jeugdzorg.

5. Ondersteunde besluitvorming

Zorgtoewijzers bij gemeenten krijgen toegang tot informatie die hen helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Met een duidelijk overzicht van de beschikbare data kunnen ze betere keuzes maken die in het belang zijn van de jeugdigen. Dit zorgt voor een meer doelgerichte en effectieve zorgtoewijzing.

Hoe werkt realtime data in de jeugdzorg?

De informatiestandaard (iStandaard) iJW bestaat uit een aantal berichten waarmee gemeenten en zorgaanbieders gegevens over zorgtrajecten op het gebied van Jeugdzorg uitwisselen. OnForm integreert met deze bestaande datastromen om uw gemeente te voorzien van realtime data.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hier is een simpel voorbeeld:

Bij elke toewijzing van een type jeugdzorg verstuurt de gemeente een bericht via het iJw-berichtenverkeer. Met de juiste tools kunt u door middel van realtime data automatische waarschuwingen ontvangen wanneer een toewijzing niet aan het beleid van uw gemeente voldoet. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat een jeugdige aan een zorgaanbieder wordt gekoppeld waarbij recentelijk de wachttijd is verdubbeld.

ijw berichtenverkeer berichten tabel

iJw-berichten waarmee gemeenten en zorgaanbieders gegevens over zorgtrajecten op het gebied van Jeugdzorg uitwisselen.

Door het realtime delen en analyseren van data zijn gemeenten en zorgaanbieders beter uitgerust om samen te werken en zo een naadloze zorgervaring voor jeugdigen te waarborgen.

Naast het iJw-berichtenverkeer zijn er meer waardevolle databronnen. Met OnForm kunt u realtime iJw-berichten combineren met andere waardevolle databronnen zoals het CBS, DIGIMV en het SKJ kwaliteitsregister. Hiermee krijgt uw gemeente pas echt grip op de jeugdzorg, en kunnen de doelen van uw gemeentelijke beleid gehaald worden.

De bijdrage van OnForm aan jeugdzorg

OnForm is meer dan alleen een datagedreven platform; het fungeert als een katalysator voor verandering. Door het faciliteren van samenwerkingen in de gehele keten, draagt OnForm bij aan de verbetering van de jeugdzorg.

Enerzijds zorgt OnForm voor transparantie en inzicht, wat essentieel is voor het identificeren van knelpunten en het realiseren van continue verbetering. Anderzijds bevordert het platform de regionale samenwerking.

Bezoek onze oplossingen pagina om te zien hoe OnForm uw gemeente kan helpen.