Blog

Jeugdzorg heeft een revolutie nodig

3 minuten
bericht datum
1 Jun, 2022

Het zal niemand zijn ontgaan dat de misstanden binnen de jeugdzorg in Nederland de koppen in de media de afgelopen maanden domineerden. Zo kopte het Algemeen Dagblad op 29 mei “Jongeren langer opgesloten door wachtlijsten jeugdzorg”, op 23 mei kwam Nu.nl met het bericht “Jongeren verblijven vaak onnodig lang in gesloten jeugdzorg” en VPRO publiceerde op 13 mei het artikel “Nog steeds veel jongeren in jeugdzorg slachtoffer van misbruik”. De stap naar erkenning van de misstanden is gezet. Nu is het tijd om in actie te komen.

Vast in gesloten Jeugdzorg

Om een beeld van de problematiek te geven: in 2020 zaten er 1.814 kinderen voor korte of langere tijd in de gesloten jeugdzorg. Achter dit abstracte nummer gaan de verhalen van echte kinderen schuil. Deze kinderen hebben een gezicht gekregen door de documentaire ‘Jason’ over Jason Bhugwandass, zelf slachtoffer van de misstanden in de jeugdzorg. In een periode van dertien maanden verbleef hij in vijf verschillende gesloten instellingen. Als ervaringsdeskundige laat hij zich nu gelden. “De gesloten jeugdzorg kun je vergelijken met een gevangeniscultuur: dichte deuren, isoleercellen en een vastgeroest, oud beleid”, vertelt Jason. “Ik wil dat dit verdwijnt en dat er zorg met liefde en aandacht voor in de plaats komt.”

Revolutie in de jeugdzorg

Jason is op een missie. Hij wil ervoor zorgen dat de gesloten jeugdzorg stopt. Geen dwangregime meer, niet meer fixeren (met of zonder toestemming een patiënt beperken in zijn bewegingsvrijheid en gedrag), geen dichte deuren ‘s nachts. Al in 2018 riep Jason op tot een revolutie binnen de Jeugdzorg. “Als ik één hulpverlener beter maak, profiteren daar tientallen jongeren van.”, zei Jason in 2018 tegen RTL. Bij OnForm zijn we het met Jason eens en vinden we dat jeugdzorg in Nederland flink hervormd moet worden. Een succesvolle revolutie pakt de kern van het probleem aan. Die kern ligt aan het begin van het proces, waar de juiste zorgverlener wordt gekoppeld aan een specifieke zorgvraag.

De juiste hulpverlener bij een specifieke zorgvraag

Dat jeugdzorg zo onder druk staat komt door een aantal ontwikkelingen die in de afgelopen 20 jaar hebben plaatsgevonden. Om te beginnen is de zorgvraag spectaculair gegroeid. Destijds kreeg 1 op de 27 jongeren jeugdzorg, inmiddels is dat 1 op de 8. Daarnaast is de jeugdzorg met de decentralisatie ondergebracht bij de gemeenten, die daarmee een enorme extra taak erbij hebben gekregen. Gemeenteambtenaren binnen het sociaal domein spelen daarom een essentiële rol binnen het jeugdzorgproces. Zij onderhouden de contacten en contracten met zorgaanbieders. Het is dan ook de taak van de gemeente om de juiste hulpverlener te koppelen aan de zorgvraag die specifieke jongeren hebben. Daarmee heeft de gemeente de sleutel in handen om de jeugdzorgproblemen te verkleinen.

Innovatie als oplossing

Digitalisering en innovatie hebben de afgelopen jaren tal van problemen in de wereld opgelost. Door online te vergaderen konden organisaties bijvoorbeeld doorwerken tijdens de pandemie. Digitale innovatie is ook mogelijk binnen de jeugdzorg als oplossing voor de huidige problematiek. OnForm biedt gemeenten, zorgaanbieders en professionals realtime inzicht in de specialismen, opleidingen en herregistraties van zorgverleners. Hierdoor is het eenvoudig de zorgvraag direct aan de juiste specialist te koppelen. Op die manier kan de behandeling snel in gang worden gezet en krijgt de jongere de beste zorg die bij hem of haar past.