Blog

De jeugdzorg kan niet langer wachten op een polderend kabinet

5 minuten
bericht datum
26 Sep, 2022

In een brief aan minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Jeugd en Preventie) verzochten de Inspectie van Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 13 september “met klem” dat er wordt gestart met een crisisaanpak binnen de Jeugdbescherming. Het duurt te lang voor jeugdigen hulp krijgen en de situatie is “onverminderd slecht”. Het is dus tijd voor toekomstperspectief en structurele verbetering. Op de korte en lange termijn.

De boodschap van de inspecteurs is duidelijk. De verantwoordelijke gemeenten kunnen de uitvoering van de jeugdbescherming niet alleen oplossen. Het gebrek aan personeel is groot. Daarnaast is er geen breed gedragen oplossing te verwachten. Weerwind en Van Ooijen zijn nu aan zet om te komen tot “adequate bescherming van kinderen”, aldus de inspecteurs.

Meer geld leidt niet per definitie tot verbetering

Het kabinet liet weten de komende jaren 40 miljoen euro extra uit te trekken om de problemen aan te pakken. In een reactie laat Jeugdzorg Nederland weten teleurgesteld te zijn in de mededeling. Het is nú tijd om stappen te zetten.

De brancheorganisatie pleit voor een caseloadnorm van één jeugdbeschermer op negen gezinnen en een passend landelijk tarief waarin deze norm verwerkt is. Het is een vraag om structuur in het landelijke beleid, maar het is bovenal een roep om actie.

Het heft in eigen handen

De landelijke politiek poldert en blijft acties voor zich uit schuiven. De verantwoordelijkheid wordt teruggegeven aan gemeenten. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit, beschikbaarheid, veiligheid én budget.

De urgentie is hoog, de vraag naar zorg groeit en gemeenten móeten het heft in eigen handen nemen en denken in andere oplossingsrichtingen. Jeugdzorg is en blijft mensenwerk, maar technologie biedt de hulpmiddelen om tijd en geld te besparen. Tijd en geld dat hard nodig is voor jeugdzorgprofessionals. Neem het heft in eigen handen en stop onnodig lijden voor de cliënt.

Sneller inzicht leidt tot sneller handelen

Innovatie en datagedreven werken zijn niet nieuw in de jeugdzorg, maar om voorbij modewoorden en loze beloften te kijken zijn slimme, snel toepasbare methoden nodig. Met de juiste aanpak van data-integratie en procesondersteuning kunnen gemeenten controle krijgen over de hele keten. En dus ook op budget, kwaliteit en wachttijden. Daarmee kunnen gemeenten een voorbeeld worden binnen het zorgveld.

Data over wat een zorgaanbieder of individuele behandelaar kan, zorgt voor de juiste zorg op het juiste moment. Een systeem dat een medewerker, op basis van data, ondersteunt bij het koppelen van een zorgvraag aan de juiste zorgaanbieder kan iedereen veel tijd besparen.

Wij geloven dat innovatie onmisbaar is om de Jeugdzorg te hervormen. Zet u als gemeente de stap naar structurele verbetering? Vraag een demo aan of download ons e-book ‘Betere data, betere jeugdzorg‘ voor meer informatie.