Blog

5 manieren waarop moderne software de jeugdzorg in uw gemeente verbetert

3 minuten
bericht datum
17 Oct, 2023

In een tijdperk waarin technologie een steeds grotere rol speelt in bijna elk aspect van ons leven, blijft de jeugdzorg in veel gemeenten achter met verouderde software en systemen. Deze achterstand heeft niet alleen gevolgen voor de efficiëntie van de zorg, maar ook voor de kwaliteit van de zorg die aan jeugdigen wordt geboden. In deze blog duiken we dieper in de wereld van software voor jeugdzorg en de noodzaak voor gemeenten om te investeren in moderne oplossingen.

De beperkingen van verouderde software en systemen

Het is geen geheim dat veel gemeentelijke jeugdzorginstellingen nog steeds vertrouwen op verouderde software en tools zoals Excel en dashboards voor hun dagelijkse werkzaamheden. Hoewel deze tools in het verleden wellicht volstonden, zijn ze nu een bron van inefficiëntie. Gemeenten die met eigen dashboards werken of vertrouwen op Excel, leveren vaak verre van real-time informatie. Dit betekent dat beslissingen worden genomen op basis van verouderde en statische gegevens. Hierdoor wordt de jeugdige die zorg nodig heeft ernstig benadeeld, wat kan leiden tot vertragingen in het krijgen van de juiste zorg.

Hoe moderne software de efficiëntie van jeugdzorg kan verbeteren

Met moderne software voor jeugdzorg kunnen gemeenten profiteren van real-time gegevensanalyse, waardoor ze sneller en nauwkeuriger beslissingen kunnen nemen. Dit leidt tot een verbetering van jeugdzorg op meerdere fronten:

 • Snellere toegang tot zorg: Door real-time gegevensanalyse kunnen zorgtoewijzers sneller identificeren welke zorgaanbieder de meest geschikte zorg kan leveren voor de jeugdige en deze toewijzen.
 • Betere coördinatie tussen teams: Moderne software maakt het gemakkelijker voor verschillende teams binnen de gemeentelijke jeugdzorg om samen te werken en informatie te delen.
 • Minder administratieve lasten: Automatisering van routinetaken betekent dat zorgtoewijzers meer tijd kunnen besteden aan gecompliceerde zorgvraag.
 • Het is een manier om beleid uitvoerbaar te maken, waardoor grip op jeugdzorg wordt verbeterd en er betere sturing mogelijk wordt.

Uitleg gebruik van bestaande datastromen:

OnForm brengt bestaande datastromen bij elkaar en combineert deze. AI-technologie in OnForm maakt de beste geschikte zorg inzichtelijk voor de jeugdige door slimme afwegingen te maken, de beste zorg te selecteren en deze te presenteren in het dashboard. Datastromen zoals bijvoorbeeld iJw berichtenverkeer, maar ook van SKJ, CBS en Ministerie VWS en eventueel die van uw eigen gemeente worden zo geïntegreerd en realtime beschikbaar gesteld in één totaaloverzicht.

5 cruciale inzichten waarmee moderne software de jeugdzorg verbetert

Door gebruik te maken van geavanceerde AI en data-analyse met moderne software, kunnen gemeenten inzichten verkrijgen die met traditionele, meer statische methoden vaak over het hoofd worden gezien.
Hier zijn enkele manieren waarop moderne software verborgen inzichten in de jeugdzorg kan onthullen:

  1. Actueel overzicht wachttijden: Het platform van OnForm houdt real-time de beschikbaarheid van alle zorgaanbieders inzichtelijk via het IjW-berichtenverkeer.
  2. Budgetbewaking: Met OnForm kunnen escalerende kosten worden voorkomen. Als zorgaanbieders structureel meer kosten factureren, kan er direct actie worden ondernomen. Andersom worden niet-benutte budgetten bij zorgaanbieders beter inzichtelijk.
  3. Passende zorg: OnForm zorgt voor de juiste match tussen zorgbehoefte en zorgaanbod.
  4. Hogere kwaliteit jeugdzorg: Het platform monitort automatisch de kwaliteit op basis van succesvolle cases, uitloop, stapeling, overschrijdingen en vervolgtrajecten.
  5. Efficiëntie: Het platform biedt directe grip op jeugdzorg, helpt bij het efficiënt omgaan met zorgbudget en selecteert de meest effectieve zorg.

Naast deze cruciale inzichten, levert het platform er uiteraard nog veel meer. Het signaleert en voorkomt zorgstapeling en levert ook inzichten buiten de gemeentegrenzen, in de regio. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking met effectievere en kwalitatieve zorg en het efficiënter omgaan met middelen als resultaat.

Welke stap kunt u zetten om op moderne software over te schakelen?

In een wereld waarin technologie voortdurend evolueert, is het essentieel dat de jeugdzorg niet achterblijft. Door over te schakelen op moderne software kunnen gemeenten zorgen voor een betere, efficiëntere en effectievere jeugdzorg voor alle jeugdigen die dat nodig hebben. Door datagedreven te werken, krijgen gemeenten meer grip op jeugdzorg en treedt de marktwerking pas écht in werking om de beste kwaliteit te bieden die jeugdigen die zorg nodig hebben verdienen.

OnForm is een toonaangevende aanbieder van moderne software voor jeugdzorg. Met ons digitale platform kunnen gemeenten de efficiëntie en kwaliteit van jeugdzorg aanzienlijk verbeteren door datagedreven te werken.

Maak kennis met écht slimme software, die de jeugdigen die nu zorg nodig hebben, efficiënt helpt met het selecteren en toewijzen van effectieve en kwalitatieve zorg. Bekijk onze oplossingen en ontdek hoe het platform van OnForm de jeugdzorg verbetert.